This page is set up to give general information about the Canadian immigration system to the Hungarian people back in Hungary. I apologize for those who will not be able to read any further, but this page is in Hungarian from here onwards.
A fentiekben elnézést kértem a csak angolul beszélő látogatóktól, hogy innen kezdve nem fognak érteni semmit.
Szóval: most, hogy megszabadultunk a magyarul nem beszélő kíváncsiskodóktól, hát kezdjük:


HOGYAN LEHET KANADÁBA BEVÁNDOROLNI


Sokakat foglalkoztat manapság a kivándorlás gondolata Magyarországon. Nyugat Európa közelsége a fejlett világnak azt a részét természetesen reflektorfénybe állítja, valószínűleg a kivándorolni szándékozók többségének ez a terület jut először eszébe amikor megfelelő célországot keres. A világ más, szintén magasan fejlett területei mintha háttérbe szorulnának a tervezgetés időszakában. Így van ez Kanadával is. Ide nagyon kevés magyar turista jut el, és innen nagyon kevés információ kerül Magyarországra.

Én magam egy Kanadában élő magyar vagyok. Sokan keresnek meg Magyarországról különféle kérdésekkel a Kanadába való bevándorlással kapcsolatban. Ennek talán elsődleges oka az, hogy a tradicionális Nyugat-európai befogadó országok új bevándorlás-politikai irányzata ma már egyre inkább megnehezíti az oda való áttelepülést.

Mintha a hír már terjedne Magyarországon, hogy Kanadában más a helyzet!

Ugyanakkor nagyon sok a téves, megalapozatlan híresztelés a Kanadába való letelepülés lehetőségeiről! Ezek eloszlatásában kívánok segítséget nyújtani itt ezen a WEB lapon.

IGEN, IGAZ!

KANADA MÉG MINDIG SOKKAL NYITOTTABB BEVÁNDORLÁSI RENDSZERREL RENDELKEZIK MINT NYUGAT-EURÓPA!

A kanadaihoz hasonló bevándorlási lehetőségeket ma már a világon csak az USA és Új- Zéland nyújt. (Ausztrália az utóbbi években nagyon megszigorította a bevándorlást!)

KANADA EGY VONATKOZÁSBAN BIZTOSAN MEGELŐZI AZ ÖSSZES TÖBBI BEFOGADÓ ORSZÁGOT!

KANADÁBAN NINCS SEMMIFÉLE “BEOLVASZTÓ” KÉNYSZER AZ ÚJONNAN ÉRKEZŐKKEL SZEMBEN!!!

(Azt hiszem ezt senki sem mondhatná el az USA-ról, vagy a németekről!!!) A belpolitika egyik legfontosabb eleme Kanada sok-nemzetiségének, sok-kultúrájúságának megtartása, és továbbfejlesztése. Ennek történelmi hagyományai vannak, még a Cooper regényekből ismert időkből (pl. Az utolsó Mohikán, Vadölő, stb.) .

KANADA A BEVÁNDORLÓK ORSZÁGA!

ITT MINDENKI VALAHONNAN MÁSHONNAN SZÁRMAZIK!

Ne higgye azonban senki, hogy ez a kanadai “nyitottság” azt jelenti, hogy Kanadába minden további nélkül be lehet vándorolni! Az alábbiakban átfogóan ismertetem a jelenleg létező bevándorlási lehetőségeket, amelyeket a kanadai bevándorlási törvény az alábbi csoportokba osztályoz.

1/ Hozzátartozók
2/ Önállók
3/ Üzletiek
4/ Menekültek


Ezek ismertetésében kitérek csoportonként:
- kik tartoznak ide?
- milyen követelményi előírások léteznek?
- az kérvényezés és elbírálás módja?

Végezetül egy rövid tájékoztató következik a kanadai állampolgárságról.


1/ Hozzátartozók 2/ Önállók 3/ Üzletiek 4/ Menekültek Állampolgárság